جستجوی پزشکان

دیابت درطب سنتی

شنبه 02 مارس 2019

دیابت چیست,دیابت حاملگی

چه نکاتی دردرمورددیابت باید مورد توجه قراربگیرد

براساس گفته های طب ایرانی انسان چه درحالت سلامتی وچه بیماری ،بایدبه شش نکته توجه ویژه ای داشته باشید:

1-اب وهوای محل زندگی 

2-خوردنی وآشامیدنی 

3-خواب وبیداری 

4-حرکت وسکون

5-حالت های روحی وروانی

6-احتباس واستفراغ

به طورقطع زندگی درمکان هایی با آب وهوای سالم،ازبیماری ها جلوگیری میکند.چون درحال حاضراین امربرای همه افرادممکن نیست،می توان موارددیگری رارعایت کرد؛برای مثال خواب مفیدازساعت نه شب الی دوصبح است که بهترین خواب برای بدن به شمارمی آید.دراین زمان،تمام دستگاها وهورمون های بدن تنظیم می شوند.بیماران دیابتی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.همچنین استراحت وورزش به اندازه نیزبسیارضروری است.

نکته بسیارضرروری درباره بیماران دیابتی این است که هرگز نباید داروهای شیمیایی خودراقطع کنند وتنها ازداروهای گیاهی استفاده کنند.این کاربایدبارعایت دستورهای پزشکی وتحت پزشک طب سنتی ومتخصص طب نوین وبه تدریج باکنترل قند انجام شود.همچنین افرادباید توجه داشته باشند موادکارخانه ای که باعنوان بدون قندیا رژیمی معرفی می شوند،موادشیرین کننده ای دارندکه می توانندعوارض خطرناک دیگری داشته باشند.

مزاج شناسی دیابت

بیماری قندخون یادیابت یک سوء مزاج جدی است،می تواندبه 2 نوع گرم وسردتقسیم شود.درنوع گرم،موادغذایی بامزاج گرم موجب افزایش قندخون می شوندودرنوع سرد،برعکس است.برای درمان دیابت نوع گرم،استفاده ازدم کرده ی گیاه نعنا(روزی یک لیوان)،تخم هندوانه ابوجهل (جویدن روزی 2عدد هر12 ساعت)،خوردن روزانه چندعدد بادام تلخ،استفاده ازتخم خرفه،بادکش گرم کلیه ها7تا14مرحله وحجامت عام هر2هفته یکبار(3مرحله)توصیه می شود.

دیابت نوع سردرا هم بااستفاده ازدم کرده ی نعنا ودارچین (روزانه یک لیوان)،استفاده از عسل طبیعی درطول روز،بادکش گرم کلیه ها1تا3 مرحله وحجامت عام 3 مرحله هرماه یک بارمی توان درمان کرد.

کاهش دیابت از طرق پوست

500گرم سدررا بایک صدگرم اسفرزه،350تا450گرم موردو50تا150گرم حناکاملامخلوط می کنید .درهربارمصرف، حدود یک لیوان برداشته وبا 2 تا3 قاشق روغن زیتون ومقداری سرکه مخلوط کرده روی بدن بمالیدواجازه دهید نیم ساعت روی بدن بماند؛سپس آن رابشویید،این ترکیب برای فشارخون،گرگرفتگی خانم ها،کهیر،اگزما،وهرنوع بیماری گرم بهترین شوینده است.

خون درمانی

حجامت،زالودرمانی،فصدنقش مهمی دردیابت دارد.بیماران دیابتی بایدمانندبیماران فشارخونی وکسانی که سکته  ی قلبی یا مغزی کرده اند همراه با مصرف داروهای گیاهی،زالو درمانی انجام دهند.

حکیمان طب سنتی به طورکلی دیابت راگرم می دانندولی بدین معنا نیست که هرداروی گرمی نمی تواند دیابت راکاهش دهد.سیر،اگر چه طبیعت گرمی داشته و ایجادالتهاب می کندامااگرمزاج رابه هم نزند،ضددیابت است ولی اگر مزاج راازحالت تعادل خارج کندنباید مصرف شود.گزنه ازگیاهان گرم مزاج است اما قندراکاهش می دهد.

قرقات درمان دیابت راتسریع می کند

قره قات یکی ازگیاهان دارویی است که دربسیاری ازجنگل های شمال ایران رشدمی کندوکشت آن نیزدربرخی ازنقاط کشور رایج است.این گیاه دارای برگ های نوک تیزومیوه های سیاه رنگ است که علاوه برمصارف غذایی، خواص درمانی کم نظیری هم دارد.بسیاری ازمردم ازدانه های سیاه رنگ قره قات برای تهیه مربا،انواع دسر وپیش غذااستفاده می کنند.درمانگران طب سنتی هم ازبرگ های این گیاه ،برای درمان بیماری دیابت استفاده می کنند.امروزه ازبرگ های این گیاه عصاره واسانسی به صورت صنعتی تهیه می شودکه استفاده ازآن به همراه آب موجب بهبودروند درمان مبتلایان به دیابت می شود.

 

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت