جستجوی پزشکان

طب سوزنی برای درمان نقرس ومفاصل

سه شنبه 05 مارس 2019

طب سوزنی در درمان نقرس

طب سوزنی دردرمان حملات نقرس اثربالایی دارد- طب سوزنی درکاهش رطوبت های ناخواسته، التهاب وگرما  طی حمله نقرس موثر است.

جهت مشاوره وهماهنگی با شماره 66517925تماس حاصل نمایید

طب سوزنی برای درمان زانو ودردهای مفصلی

طب سوزنی بانوعی جریان الکتریکی چینی باتحریک نقاط انرژی که روی عروق واعصاب واقع شده اند به درمان می پردازد .

این روش یکی ازقویترین راه درمان دردهای مفصلی ودردهای زانو می باشد

 

زانو درد ، درمان زانو درد

 

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت