جستجوی پزشکان

مزوتراپی

سه شنبه 16 آوریل 2019

مزوتراپی چیست؟

مزوتراپی یک درمان غیرجراحی درحیطه پزشکی زیبایی است ودر حقیقت استفاده ازدوزهای کم دارو وباتزریق مکرردرناحیه موردنظر است مزوتراپی میتواند برای ازبین بردن سلولیت،افزایش سرعت کاهش وزن جوانسازی ودرمان چاقی موضعی وتقویت رشد موها استفاده شود.

روشی بدون دردوبدون نیازبه بی حسی است وباانجام آن نیاز به استراحت درمنزل ندارید.

 

 

ارسال شده در پوست و مو توسط مدیریت