جستجوی پزشکان

عناب

دوشنبه 08 جولای 2019

عناب

تاثیر شگفت انگیزعناب روی بدن

خواص عناب 

1-میوه های خشک شده آرامبخش وضدسرطان،ضدبیماریهای تنفسی،تب بر،مسکن،اشتهاآور،بندآورنده خون ومقوی هستند.

تصفیه کننده خون بوده وبه هضم غذاکمک میکند.عناب دردرمان نامرتب بودن ضربان قلب،خستگی اعصاب،عرق شبانه وتعرق زیادبدن استفاده میشوند.

2-عناب به دلیل داشتن لعاب زیادنرم کننده سینه است.

3-ملین است مخصوصااگرآنراباآب ویاشیربجوشانید.

4-عناب آرام کننده اعصاب است.

5-خواب آوراست وبیخوابی رابرطرف می کندبخصوص هسته عناب خواب آوراست.

6-جوشانده پوست درخت عناب داروی ضداسهال است

7-آسم وتنگی نفس رابرطرف میکند.

8-ریشه گیاه دردرمان سوءهاضمه مفیداست.

9-جوشانده ریشه به پودرتبدیل می شودوبرای زخم ها ودمل های کهنه مفیدهستند.

10-آب عناب باکاهوبرای درمان سرطان مفیداست برگ های آن بندآورنده خون وتب برهستند.

11-برگ های آن به شکل ضماددردرمان ادراربندی به کارگرفته می شود.

12-جوشانده عناب برای سرفه ودردسینه وگرفتگی صدامفیداست.

13-برای برطرف کردن ورم چشم عناب رابه چشم بمالید

14-دستگاه هاضمه راتقویت می کند.

15-حافظه راتقویت می کند.

16-کم اشتهایی رابرطرف می کند.

17-کسانیکه قنددارندروزی 5 دانه عناب بخورید.

خواص دارویی عناب تازه و خشک

ارسال شده در طب سنتی توسط مدیریت