جستجوی پزشکان

دکتر شهرام صدفی

دکتر شهرام صدفی

دکتر شهرام صدفی فارغ التحصیل دانشگاه تهران

شماره نظام پزشکی 82222

بخش ها: خدمات پوست و مو
موقعیت: متخصص پوست و مو
تخصص ها: کلینیک پوست و مو
روز کاری: دوشنبه, پنجشنبه, جمعه